sábado, 27 de septiembre de 2014

CA LA MONTSE DE LLOFRIU

                                    RESTAURANT                                     "CA LA MONTSE DE LLOFRIU"
 
LLOFRIU - PALAFRUGELL - GIRONA

Plànols de situació i emplaçament:

Situació i emplaçamentR E S T A U R A N T E
                   "C A   L A   M O N T S E   D E   L L O F R I U"